உள்ளுர் பொருட்கள் சிறப்பம்சங்கள்
•    விவசாயம்      : ஆம்
•    கைவினைப் பொருட்கள்
•    கிராமிய இசை
•    பயன்பாட்டு மருத்துவமூலிகைகள்
•    ஓவியங்கள்     : 5
•    மரவேலைகள்     : 4
•    நகை ஆபரணங்கள்
•    தையல் பூவேலைகள்     : 80
•    மதுபான வடிசாலைகள்
•    களிமண் பொருட்கள்
•    மூங்கில் பொருட்கள்
•    உணவு பொருட்கள்
•    பால் பொருட்கள்
•    மட்பாண்டங்கள்

உள்ளுர் சுற்றுலா:

1.    சுற்றுலா உதவி படங்கள் ஃ தகவல்கள்; : இல்லை
2.    வரலாற்றுத் தலங்கள்
3.    வீரதீர சாகங்கள்
4.    தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்
5.    ஆரவல்லி பயணங்கள்
6.    எங்களை எப்படி தொடர்பு கொள்வது.

உள்ளுர் முகவர் தகவல்:
உள்ளுரில் தயாரான பொருட்களை உங்கள் பகுதியில் விற்பதற்கு தயவுசெய்து பொருட்களுக்கான முகவரை தொடர்பு கொள்ளவும்
தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய முகவரி:

உள்ளுர் பொருட்களை வாங்குவதற்கான உள்ளுர் கொள்முதல் விபரங்கள்
1.    பணம்செலுத்தும் சேவைகள்
2.    பட்டுவாடா
3.    தேவைகள்

பஞ்சாயத்து மனித வளங்கள் (தகுதியின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது)
•    தொழில் நிபுணன் – தச்சு வேலை : 30  கொத்தனார் : 150
•    தொழிலாளிகள்     : 610
•    கைவினைஞர்கள் ஃ இயந்திர கைவினைஞர்கள்
•    தண்ணீர் குழாய் சரிசெய்பவர்  : 5
•    திறனுடைய தொழிலாளிகள்
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு
1.    குடிமகனின் உரிமைகள் – தெரியும் ஃ தெரியாது
2.    குடிமகனின் கடமைகள் – தெரியும் ஃ தெரியாது
3.    தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் உரிமைகளும் கடமைகளும – தெரியும் ஃ தெரியாது
4.    காவல் நிலையங்கள் – இருக்கு ஃ இல்லை – இருந்தால் எந்த ஊரில் : இராயப்பன்பட்டி

சட்டங்கள்
5.    பிறப்பு ஃஇறப்பு பதிவுச் சட்டம் 
6.    மிருகவதை சம்மந்தமான மத்திய மாகாணம் 

பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு அமைப்பு
– எப்படி ரூ எங்கே குறைகளை சமர்ப்பிப்பது : இல்லை
– யாரை அணுகுவது : பஞ்சாயத்து அலுவலகம்

புவியல் வரைபடம்
நாடுஃ மாநிலம் ஃமாவட்டம் ஃவட்டாரம் ஃகிராமம்; ஃ நிலம ஃ விவசாயம்

உதவி எண்கள்

1.    போக்குவரத்து (இரயில்)
2.    இரயில் சூ சேருமிடம் –  நேரம்
3.    இரயில் பாதை வரைபடம்
4.    போக்குவரத்து (பேருந்து)
5.    பேருந்து சூ சேருமிடம் –  நேரம்
6.    சாலை பாதை வரைபடம்
7.    சந்தைகள்
8.    நகர பெரியகடைகள்
9.    கிராம கடைவீதி
10.    மொத்த வியாபாரிகள்