1.    முக்கிய பயிர்கள் : நெல், வாழை, தென்னை, திராட்சை
2.    பாசனம் வசதிகள் : முல்லைப்பெரியாறு நீர்ப்பாசனம்
கிணற்று பாசனம், ஆழ்துழை குழாய்
3.    நீர் நிலைகள் : இல்லை

4.    கால்நடை பராமரிப்பு : 1

5.    வானிலை

6.    மண் அறிவியல் : செம்மன், கரிகல்

7.    தாவர கலப்பு – இயற்கை  ஃ செயற்கை

8.    மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு : நன்று

9.    உரங்கள்

10.    பூச்சிக்கொல்லிகள்

11.    காப்பீடு மற்றும் கடனுதவிகள்

12.    இயற்கை வேளாண்மை

13.    கூட்டுறவு சங்கங்கள் : ஆம்

14.    கொள்முதல் நிலையங்கள் : இல்லை

15.    உணவு பதப்படுத்தல் : இல்லை

உள்ளுர் செய்திகள் (தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய தகவல்கள்)
1.    மேம்பாட்டு செய்திகள்
2.    வேளாண்மை செய்திகள்
3.    வானிலை செய்திகள்
4.    வணிக செய்திகள்
5.    உள்ளுர் விவகாரம் ஃஅறிவு
ய.    நீர் சேகரிப்பு
டி.    மூலிகை மருத்துவம்
உ.    உள்ளுர் தொழில்நுட்பம்
ன.    உள்ளுர் திறன்கள்
ந.    உள்ளுர் ஜோதிடம்
6.    அறிவியல் மற்றும் புதுக் கண்டுபிடிப்புகள்
7.    உள்ளுர் வரலாறு

8.    சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் மதிப்பீடுகள்
9.    விளையாட்டு
10.    பொழுது போக்கு
11.    உள்ளுர் பிரபலங்கள்
12.    அரசு செய்திகள்
13.    வகைப்பாடுகள்
ய.    சொத்துக்கள்
டி.    திருமண பொருத்தம்
உ.    வேலை வாய்ப்புகள்
ன.    மோட்டார் வாகனங்கள்  300
ந.    உணவு மற்றும் விவசாயம்
க.    உள்ளுர் வேலையாட்கள் மற்றும் திறன்கள்
ப.    பசு மற்றும் கால்நடைகள்
h.    விவசாய பண்ணை பொருட்கள்