வாழ்வாதாரம் (வேலை வாய்ப்பு)
•    உங்கள் ஊரில் ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு தற்போது இருக்கும் வாழ்வாதார வாய்ப்புகள் எண்ண?
–    வியாபாரம்
–    வியாபாரம்
•    இல்லையெனில் இடம் பெயர்தல் விவரம்:

•    இடம் பெயர்தலை தடுக்க ஊறாட்சியின் திட்டங்கள்;:

•    உள்ளுர்வாசிகளுக்கு தற்போது இருக்கும் திறமைகள் மற்றும் அவர்களுக்குத் தேவைப்படும் புதிய பயிற்சிகள்;
–    கிரிக்கெட் ( விளையாட்டு திறமைகள்)
–     இளைஞர்களுக்கு தொழில் பயிற்சி தேவை. தையல், கம்ய+ட்டர்

•    வாழ்வாதாரம் வழங்கும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளதா? ஆம் என்றால் விவரம்:
–    இல்லை

•    வாழ்வாதாரம் வழங்கும் அரசு தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளதா? ஆம் என்றால் விவரம்:
–    இல்லை

•    Nபுழு வழங்கும் தொழில் வாய்ப்புகள்

வியாபாரம்
•    உள்ளுர் வளங்கள்
– விவசாயம்
•    உள்ளுரில் செய்யப்படும் வியாபாரங்கள்

–    தற்போதிருக்கும் திட்டங்கள்

•    கடனுதவி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் முதலியன
வியாபாரத்தைப் பெறுக்குவதில் தனியார் நிறுவனங்களின் பங்கு
கலாச்சாரம் ஃ பொழுதுபோக்கு:
•    உள்ளுர் கலாச்சார அமைப்புகள் மற்றும் குழுக்கள்

•    உள்ளுர் கலாச்சார செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பெயர்கள்

•    வருடத்தில் எந்த கால கட்டங்களில் கலாச்சாரங்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன
டிசம்பர், ஜனவரி, ஏப்ரல், மே
•    உள்ளுர்; கலாச்சார கதைகள் மற்றும் தெய்வங்கள் உள்ளுர் திருவிழா
•    சினிமா ஃ கலை மற்றும் பண்பாடு
வங்கியிடல்
•    உள்ளுர் வங்கியிடல் வசதிகள் அரசு மற்றும் தனியார்

வ.எ    வங்கி விபரம்    அரசு ஃ தனியார்
1    கனரா வங்கி    அரசுடைமை

•    ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் அனைவருக்குமான கடன் வாய்ப்புகள்
– ஆம்
•    அரசு, தனியார் நிறுவனங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள், குறுங்கடன் குழுக்கள் முதலியோரின் பங்கு
–    ஆஆளுஇ புசநநnஇ ஊநவெநஉவ
மேம்பாட்டிற்கான தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம்
•    என்ன தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன
•    உள்ளுர் மக்கள் பல்வேறு வகையான தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப கருவிகளைப் பற்றி தெரிந்தும் மற்றும் அவற்றை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று அறிந்துள்ளனரா
ஆம்.
•    என்ன வகையான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது
1.    இரண்டு பெண் குழந்தை திட்டம்
2.    திருமண உதவி திட்டம்
3.    கர்ப்பிணிகளுக்கு நல உதவி
4.    மாணவ, மாணவியர்களுக்கு கல்வி உதவித்திட்டம்

•    அரசு, தனியார் நிறுவனங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள் ஆகியன எவ்வாறு பங்காற்றுகிறது

•    பஞ்சாயத்து எவ்வாறு பங்காற்றுகிறது

•    என்ன தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப திறன்கள் உள்ளுர் மக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இன்னும் என்ன தேவைப்படுகிறது.

சமூக நலத்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள்
•    என்ன மாதிரியான அரசு திட்டங்கள் தற்போது உள்ளன.
வ.எ    திட்டம்    எண்ணிக்கை    தொகை
1    இரண்டு பெண்கள் குழந்தைத்திட்டம்
2    திருமண உதவி

•    ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள், இளைஞர், மாற்றுதிறனாளிகள் மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கான திட்டங்கள் எண்ணிக்கை

•    இத்திட்டத்தை பெறுவதற்கு எவ்வளவு காலம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது?
6 மாதம்