ஐ. மின் ஊராட்;சி உள்ளடக்க அமைப்பு :
•    ஊராட்;சி – பெயர்:   இராயப்பன்பட்டி
•    ஊராட்;சி தலைவர் மற்றும் பிரதிநிதி விவரம்:

பெயர்

பொறுப்பு

எம்.எஸ்.தாமஸ் தலைவர்
கே.செல்வி உபதலைவர்

 

•    ஊராட்;சி பணியாளர் விவரம்

பெயர்

பொறுப்பு

சுந்தரபாண்டி ஊராட்சி செயலாளர்
புணியாளர்கள் – 4
துப்புரவு பணியாளர்கள் – 10

•    முகவரி மற்றும் தொலைபேசி எண்: எண்.15, வார்டு – 2, இராயப்பன்பட்டி
•    ஒன்றியம்: உத்தமபாளையம்
•    தாலுகா: உத்தமபாளையம்