பகுதி ஒரு பார்வை
• பின்னணி – வரலாறு:

• புவியமைப்பு –
சின்னமனுரிலிருந்து 13 கிமி
தேனியிலிருந்து 35 கிமி

• மக்கள் தொகை விபரம்
ஆண் : 4859
பெண் : 4344
மொத்தம் : 9203
• கலாச்சாரம:;
சமுக வழிபாடு:

குறிப்பிடத்தக்க பழக்க வழக்கம:;

• பொருளாதார நிலை: மிக நன்று ஃ நன்று ஃ சுமார்
• இயற்கை வளம் – (நீர் – நிலம);: மிக நன்று ஃ நன்று ஃ சுமார்

• ஊராட்;சியில் செயல்படுத்தபடும் அரசு நல திட்டங்கள்:

வரிசை எண்

திட்டம்

பயணடைவோர் விவரம்

எண்ணிக்கை

தொகை (ரூ)

1 ஐயுவு தொகுப்பு வீடு 15 15 15 இலட்சம்
2 பசுமை வீடுகள் 13 23.4இலட்சம்
3 NREGA 300 95 ரூபாய்

ஊராட்சி பற்றிய செய்திகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்:

• ஊராட்சி பற்றிய சிறப்பு செய்திகள்
ழ விருதுகள்: 2008-09ல் நிர்மல் புரோஸ்கார் விருது.

ழ தனித்துவம்: பள்ளிகள்

ழ சுய மதிப்பீடு

ழ மின்னஞ்சல் சேவைகள்: இருக்கு ஃ இல்லை:

ழ உள்ளுர் தொண்டு நிறுவனங்கள்

நிறுவனம் சேவை
MMS பெண்கள் மேம்பாடு
Green பெண்கள் மேம்பாடு

•    இரயில் கணினி முன்பதிவு வசதி – இருக்கு ஃ இல்லை – ……… கிமி
•    பேருந்து கணினி முன்பதிவு வசதி – இருக்கு ஃ இல்லை – ……… கிமி
•    வானூர்தி கணினி முன்பதிவு வசதி – இருக்கு ஃ இல்லை – ……… கிமி
சிறப்பு விபரங்கள்:

ஊராட்;சி கல்வி நிலை

வ.எண். பள்ளி பெயர் வகை உள்ளுர் வெளியுர்
1 புனித அல்லோசியஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி +2 உள்ளுர்
2 புனித ஆக்னஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி +2 உள்ளுர்
3 சவரியப்ப உடையார் மேல்நிலைப்பள்ளி +2 உள்ளுர்

•    பள்ளி மற்றும் கல்லூரி செல்லும் பிள்ளைகள் ஃ இளைஞர்கள்
ஆண்    : 650
பெண்    : 500
மொத்தம்    : 1150

•    ஐவுஐ தொழிற் பயிற்சி நிறுவனங்கள்;: இருக்கு ஃ இல்லை

•    ஐஊவு – பயிற்சிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை

•    நூலக வசதிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை

•    நூலகம் பயன்பாட்டில் உள்ளதா: இருக்கு ஃ இல்லை

•    புத்தகங்கள் எப்போது வந்தது?
2009 முதல் 2010
சுகாதாரம்
•    சுகாதார நிறுவனங்கள்- ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், துணை சுகாதார நிலையம்இ இதர.  . இராயப்பன்பட்ட
•    சுகாதார சேவைகள் – பொது மற்றும் தனியார்
•    பொது சுகாதார பிரச்சனைகள் மற்றும் அதற்கான சேவை வசதிகள்
– குடி நீர் தொட்டி சுத்தீகரிப்பு:
– பொது கழிப்பிடம்:     4    பயன்பாடு:    4    சுத்தீகரிப்பு: தினமும்
– திறந்தவெளி மலம் கழித்தல்:     
•    அரசு மற்றும் ஊறாட்ச்சி திட்டங்கள்
– தனி நபர் கழிப்பறை : 1650
– குடி நீர் குழாய் இனைப்பு:    1200     தெரு:    64    வீடு: 2260