பஞ்சாயத்து

•    மாவட்ட ஆட்சியர் : திருமிகு. கே.எஸ். பழனிச்சாமி

•    சட்ட மன்ற உறுப்பினர் : திருமிகு. பன்னீர் செல்வம்

•    பாராளுமன்ற உறுப்பினர் : ஜே.எம்.ஆரூண்

•    அமைச்சர்கள்

•    முதல் அமைச்சர் : உயர்திரு.; ஜெ.ஜெயலலிதா

•    பிரதம அமைச்சர் : உயர்திரு. மன்மோகன்சிங்

•    குடியரசுத் தலைவர் : உயர்திரு. பிரதிபாபாட்டில்